Een nieuwe middelbare school

Een passende middelbare school?

De overgang van de basisschool naar de middelbare school roept vragen op. Welke scholen zijn er? Welke school past het beste bij mijn kind? En als je kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wil je graag zeker weten dat de nieuwe school dat kan bieden. 

Bespreek allereerst thuis met je kind wat het belangrijk vindt aan een nieuwe school. Het overzicht in de bijlage kan helpen om te onderzoeken wat jouw kind en jij als ouder belangrijk vinden. Mogelijk kun je met de informatie hieronder gerichte vragen stellen als je een school bezoekt. 
De keuze voor een middelbare school wordt begeleid door de eigen leerkracht, eventueel in samenspraak met de intern begeleider. 


Sfeer proeven 

Vanaf groep 7 kun je met je kind open avonden bezoeken van scholen in de buurt. Op een middelbare school is de zorgcoördinator degene met wie je een afspraak kunt maken bij een specifieke hulpvraag. Daarnaast kun je eens gaan praten met kinderen en ouders die al op de school zitten die je aanspreekt. 

Passend onderwijs in het VO 
Wanneer u verwacht dat uw kind ook in het voortgezet onderwijs ondersteuning nodig heeft, geeft u dit op tijd aan bij de vo-school (tussen november en februari). Het is van belang dat je als ouder goed uitzoekt welke school het best past bij de ondersteuningsbehoefte(n) van je kind. De basisondersteuning en extra ondersteuning die een school biedt, staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Deze vindt u op de website van de school, in de schoolgids of op de website van het samenwerkingsverband V(S)O. 


Wat als de nieuwe school de ondersteuning niet kan bieden? 

Het kan zijn dat de school van jouw keuze de gevraagd ondersteuning niet kan bieden. De school heeft een zorgplicht. Dit betekent dat wanneer uw kind is aangemeld bij school en de gewenste ondersteuning niet binnen de school georganiseerd kan worden, de school samen met u op zoek gaat naar een geschikte onderwijsplek met bijbehorende ondersteuning voor uw kind. 
 
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact