Mijn kind doet het minder goed

Kinderen leren in een eigen tempo op verschillende manieren. Als je merkt of denkt dat je kind het minder goed doet dan zijn of haar klasgenoten en je maakt je zorgen, blijf daar dan niet te lang mee rondlopen. Maak een afspraak met de leerkracht om op een rustig moment met elkaar te praten. Vertel ook waarom je het gesprek wilt, zodat de leerkracht zich kan voorbereiden. Als het nodig is, kun je zorgen dat iemand anders bij het gesprek aanwezig is. 

Mogelijk is dit een eenmalig gesprek en ga je gerustgesteld naar huis. Het kan ook zo zijn dat dit het begin is van een reeks gesprekken waarin je samen met school op weg gaat om passend onderwijs voor je kind te organiseren. 
 

Veilig een gesprek voeren 

Het is fijn als je je veilig voelt tijdens de gesprekken met school en dat er duidelijkheid is over de weg die jullie samen willen volgen. Ook is het belangrijk dat tijdens de gesprekken goed wordt afgestemd tussen jouw ervaringen met jouw kind, en die van de leerkracht. Zodat je kind zich door jullie samenwerking zo goed mogelijk kan ontwikkelen tijdens zijn of haar schoolloopbaan. 
 
De volgende vragen kunnen je helpen bij het voorbereiden van deze afspraak. 
  • Wat wil je dat het gesprek gaat opleveren? 
  • Wat maakt dat je de indruk hebt dat je kind het minder goed doet? 
  • Kun je hier een paar voorbeelden van geven, om je zorgen te verduidelijken? 
  • Welke informatie heb jij nodig van de leerkracht om een beeld te krijgen van hoe het met je kind op school gaat? 
 

Denken in mogelijkheden 

Als je praat over de zorgen rondom de ontwikkeling van het kind, komt bijna automatisch de focus op de problemen te liggen. Oplossingen liggen soms niet bij het probleem, maar juist bij de mogelijkheden van je kind. Probeer met de leerkracht daarom ook zicht te krijgen op de mogelijkheden van je kind, jezelf en de school. De volgende vragen kunnen je helpen om in het gesprek hier aandacht voor te vragen. 
  • Waar is jouw kind goed in? 
  • Wat heeft je kind nodig om zich lekker te voelen? 
  • Welke mogelijkheden zie jij voor je kind? 
 

Tot slot 

Bedenk hoe jij het prettig vindt om samen met de leerkracht op te blijven letten of je kind zich blijft ontwikkelen op het niveau dat bij hem past. En plezier heeft én houdt in school. Spreek ook samen af hoe en wanneer je aan de belt kunt trekken als je merkt dat het niet goed gaat. Daarnaast kan het helpen om te bedenken hoe je mensen om je heen verzamelt met wie je ervaringen kunt delen en die met je willen meedenken. 
 
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact