De leerkracht denkt dat er iets mis is

 

Het probleem wordt gezocht in opvoeding

Onze samenleving legt een hoge druk op ouders. Er zijn veel ideeën over hoe kinderen zouden moeten worden opgevoed. Als het met een kind niet lekker gaat op school, dan wil iedereen een verklaring vinden. Wat maakt dat een kind zich op een bepaalde manier gedraagt? Bij het zoeken naar mogelijke verklaringen kan de school jou als ouder vragen stellen. 


Ideale situatie: een open gesprek 

Als het goed is, is er een open gesprek tussen jou als ouder, de leerkracht en waar mogelijk ook je kind. Zo krijgen jullie samen inzicht in de situatie. Dit betekent dat iedereen op een onderzoekende manier in het gesprek staat, dat je spreekt vanuit wat je waarneemt en vertelt wat de situatie met je doet. Samen zijn jullie verantwoordelijk en willen jullie het beste voor de ontwikkeling van je kind. 


Hoe ga je om met vragen van de leerkracht over jouw thuissituatie? 

Misschien wil de leerkracht jou vragen stellen om meer informatie over jou en de opvoedsituatie thuis te verzamelen. Dan voel je aan of dat vanuit oprechte betrokkenheid en een onderzoekende houding is, of dat er toch sprake is van een oordeel over hoe jij iets doet. In het gesprek met de leerkracht kun zelf aangeven wat je wel of wil delen met de school. 
Deze vragen kunnen je helpen om te bedenken wat je wel of niet deelt met de leerkracht. 
  • Is er iets wat de school over jouw kind moet weten? 
  • Is er iets wat de school over jouw leefomstandigheden moet weten? 
  • Wat vind jij belangrijk voor je kind? 
Het is goed om het tijdens het gesprek duidelijk te maken als de leerkracht je op een manier vragen stelt over de thuissituatie en jouw handelen die jij niet prettig vindt. Je kunt daarbij aangeven dat je graag samen wilt onderzoeken wat er speelt en dat je graag informatie deelt over de thuissituatie in een open sfeer zonder oordeel. 
 

Ik herken niet wat de leerkracht zegt

Als je je niet herkent in wat de leerkracht over jouw kind zegt, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Er is een verschil in ervaringen en visie op jouw kind. Maak een aparte afspraak zodat het gesprek op een rustig moment plaatsvindt. Vertel kort en bondig waarom je een gesprek wilt, zodat de leerkracht weet waarover het gaat en zich kan voorbereiden. 
Mogelijk helpen deze vragen bij het voorbereiden van het gesprek met de leerkracht. 
  • Wat herken je wel in het gedrag van je kind op school? 
  • En wat herken je niet? 
  • Wat heb jij nodig om meer zicht te krijgen op hoe het met je kind op school gaat? 
Bedenk ook of je het prettig of nodig vindt als iemand anders van school of daarbuiten aanwezig is bij dit gesprek. Je kunt ook altijd zelf iemand meenemen als steun, bijvoorbeeld een familielid of vriend(in). Het is netjes als je tevoren aan school vertelt dat je iemand mee wil nemen en wie dat is. 
 

Wat als de leerkracht zorgen heeft?

De leerkracht heeft je verteld dat hij of zij zich zorgen maakt over de ontwikkeling van je kind op school. Er kijkt een intern begeleider van de school mee naar de situatie. Het kan ook zo zijn dat iemand anders dat doet. Als iemand van buiten de school meekijkt, dan mag dit alleen in overleg met jou. Dan is jouw toestemming als ouder nodig. 


Blijf in gesprek 

Als de leerkracht blijft aangeven dat hij of zij zorgen heeft, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Zo krijg je zicht op elkaars ervaringen met je kind. Leerkrachten en school hebben andere ervaringen met je kind dan jij. Een thuissituatie is immers altijd anders dan een de situatie op school. Zo kunnen verschillende visies op de belangen van je kind ontstaan. 
 
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact