Onderwijsspecialisten

Kom samen met onze scholen werken aan inclusiever onderwijs!
Het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek zoekt:

Onderwijsspecialisten (vacatures voor 0.6-1.0 fte)
Het swv PO Duin- en Bollenstreek bestaat uit 12 schoolbesturen met ruim 60 scholen met ongeveer 15.000 leerlingen in de regio Duin- en Bollenstreek (Gemeenten Katwijk, Noordwijk, Teijlingen, Lisse en Hillegom). Het swv maakt een beweging:
 • naar inclusiever onderwijs
 • naar samenwerken in een lerend netwerk per kern
 • naar meer geregisseerde inzet van expertise
De onderwijsspecialisten maken deel uit van de compacte werkorganisatie van het swv en hebben een belangrijke functie vanuit hun expertise. Vanuit een onafhankelijke rol werk je nauw samen met ouders, scholen, onderwijsondersteuners, jeugdhulpverleners en collega's binnen het swv. Vorm geven aan onderwijsaanbod passend op bijzondere onderwijsbehoeften is de uitdaging en daarbij is de ambitie om meer kinderen thuisnabij en in het reguliere onderwijs op te vangen. Naast betrokkenheid bij individuele casuïstiek heb je ook in het stimuleren van schoolontwikkeling te stimuleren en vervul je een actieve rol in expertisenetwerken.

Taken
 • onafhankelijk adviseren aan het ondersteuningsteam van een school rondom casuïstiek;
 • in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van leerlingen op basis van informatie uit het ondersteuningsteam, beschikbare onderzoeksgegevens en observatie;
 • inbrengen van expertise, danwel adequaat verwijzen naar specialistische expertise;
 • (helpen) zoeken naar passend aanbod als er behoefte is aan extra ondersteuning (handelingsadviezen, inzet onderwijsondersteuning, diagnostiek, samenwerking met speciale voorzieningen zoals bijvoorbeeld behandel- en zorgsettingen, inzet van arrangementen van het swv);
 • zorgdragen voor het eerste deskundigenadvies voor afgifte van een Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O;
 • zoeken naar oplossingen en geven van nieuwe impulsen bij moeilijk verlopende trajecten waarbij je de behoeften van de leerling steeds centraal stelt
 • meedenken en adviseren bij langdurig thuiszitten of overstap vanuit zorgsituaties
 • adviseren van scholen over de ondersteuningsstructuur, stimuleren van schoolontwikkeling en ontwikkeling van professionals om inclusiever onderwijs vorm te geven;
 • organiseren van activiteiten en netwerkbijeenkomsten om het expertise-netwerk van het swv te laten functioneren en groeien als (professionele) leergemeenschap
 • bijdragen aan beleidsontwikkelingen binnen het swv
 • deelnemen aan, soms coördineren van projecten, pilots en werkgroepen;
 • verzorgen van workshops/trainingen aan schoolteams/professionals over diverse onderwerpen.

Profiel
 • creatief denker en sterke verbinder met excellente communicatieve vaardigheden
 • onafhankelijk in handelen en positionering
 • stimulerend, enthousiasmerend en oplossingsgericht
 • gericht op samenwerken en leren van elkaar
 • aantoonbare kennis van en ervaring met handelingsgericht werken en handelingsgericht arrangeren
 • ervaring met diagnostiek en het vertalen van diagnostiek naar handelingsadviezen
 • in staat om netwerken op te bouwen en te onderhouden
 • in staat beleid te vertalen naar individuele casuïstiek: het vorm geven van arrangementen
 • aantoonbare kennis van didaktiek, (ortho)pedagogiek, systemisch werken en denken
 • verbindend naar (zorg) professionals om kennis en ervaring te benutten


Vereisten
 • WO/Master Orthopedagogiek, Pedagogiek, Psychologie, bij voorkeur in het bezit van aantekening diagnostiek.
 • Een afgeronde opleiding en ervaring als schoolpsycholoog of orthopedagoog-generalist is een pre.
 • Specialist met generalistische insteek en belangstelling
 • Deskundig en ruime ervaring in het onderwijs-werkveld
 • Minimaal 24 uur beschikbaar (definitieve omvang in overleg)
 • Brede en actuele kennis van de ontwikkelingen op het vakgebied onderwijs en zorg
 • Affiniteit met de leerlingpopulatie
 • Flexibel, zelfstandig maar ook teamspeler.
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden, uitstekende gespreksvaardigheden - vaardig in het verenigen van belangen, hanteren van conflicten en kanaliseren van emoties.
 • Pro-actief, tactvol en stressbestendig
 • In bezit van rijbewijs en auto

Arbeidsvoorwaarden
Functie minimaal 0,6, maximaal 1,0 fte, inschaling in de CAO-PO, schaal 11 OOP, afhankelijk van kennis en ervaring is schaal 12 OOP bespreekbaar. Je krijgt een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband na 1 jaar. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed.
Nadere informatie: Nicole Kik, onderwijsspecialist 06 30776751, of Marieke Jas, directeur-bestuurder 06 42368823

Stuur je cv en motivatie naar info@swv-db.nl.
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact