Introductie stroomschema ondersteuning

Routeschema ondersteuning
Maximale expertise 'aan de voorkant' 
➢ Het samenwerkingsverband vindt het belangrijk, dat scholen direct na de signalering gebruik kunnen maken van 'maximale' expertise, die beschikbaar is om invulling te geven aan de afspraak over basisondersteuning.

➢ Een routeschema verheldert de taken en rollen van zowel de scholen als die van de onderwijsspecialist, de onderwijsondersteuner en eventuele door de school ingezette externe onderwijsondersteuning 
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact