Het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek

Sinds 1 augustus 2014 werken scholen samen om ieder kind een passende plek te bieden met één budget voor de regio. Regionaal zijn er 76 samenwerkingsverbanden voor het primair onderwijs, zowel regulier als speciaal.
Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek bestaat uit 12 schoolbesturen, waaronder ruim 60 scholen vallen met ruim 15.000 leerlingen.  Het samenwerkingsverband werkt regionaal samen met de 5 gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en het samenwerkingsverband VO. Daarnaast werken ze bovenregionaal samen met andere samenwerkingsverbanden en alle gemeenten in Holland Rijnland. 

 

De volgende schoolbesturen vormen het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek: Op de website van het schoolbestuur is te vinden welke scholen er onder de stichtingen vallen.
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact