Integraal arrangeren


Wanneer er een combinatie van onderwijs en zorg nodig is kan er integraal gearrangeerd worden. Dit betekent dat het jeugd- en gezinsteam benaderd wordt om mee te denken in casuïstiek op basis van consultatie en advies. Doorgaans heeft elke school een vast contactpersoon binnen het jeugd- en gezinsteam.

Soms is een kind al in beeld bij het jeugd- en gezinsteam en kan de betrokken medewerker uitgenodigd worden bij een ondersteuningsteam. Gezamenlijk wordt er een plan gemaakt en uitgevoerd (gearrangeerd).

In sommige situaties krijgen scholen en professionals te maken met complexe problematiek waarbij leerlingen als gevolg hiervan (dreigen te) verzuimen of thuis te komen zitten. Voor meer informatie zie onze handreiking hieronder over 'integraal arrangeren complexe situaties'.
Bijlage Handreiking integraal arrangeren complexe situaties.pdf
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact