Passend onderwijs


Wat is passend onderwijs?
School moet voor iedere aangemelde leerling onderzoeken of ze aan de onderwijs- en begeleidingsbehoefte kan voldoen. School heeft zorgplicht om samen met ouders en eventuele andere betrokkenen te onderzoeken wat het beste aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling en waar dat het beste kan worden gerealiseerd.
 
Uw betrokkenheid doet ertoe!
In het organiseren van passend onderwijs hebben ouders een belangrijke rol. U kent uw kind immers het beste. In het hele proces wordt u betrokken door school om passende ondersteuning van uw kind te regelen. School heeft de regie in dit proces.  

Samenwerkingsverband
Het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek bestaat uit twaalf schoolbesturen in de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen. Alle schoolbesturen in de regio werken samen om de juiste ondersteuning voor ieder kind te kunnen organiseren.
 
Basisondersteuning
Iedere school biedt basisondersteuning. Hierdoor weet u wat u mag verwachten van het onderwijs en ondersteuning op een school. Ieder school legt zijn eigen accenten vast in een School Ondersteuningsprofiel (SOP) dat terug te vinden in schoolgids van de betreffende school. 
 
Vind hier meer informatie over passend onderwijs in de praktijk. 

Gespecialiseerd onderwijs
Als een school uw kind geen passend onderwijs kan bieden, kan het zijn dat een andere school beter geschikt is. Dat kan een andere reguliere basisschool zijn, of een school voor speciaal (basis)onderwijs. In de regio Duin- en Bollenstreek zijn drie scholen voor speciaal basis onderwijs (SBO) en twee scholen voor speciaal onderwijs (SO). Hier zijn de groepen kleiner en wordt kan er meer ingespeeld worden op de onderwijsbehoefte van de leerling. Hiervoor is een route vastgesteld. 

Niet alle SO-voorzieningen liggen in het gebied van het samenwerkingsverband. Een deel van de leerlingen ontvangt passend speciaal onderwijs in een naastgelegen samenwerkingsverband.
 
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact