Samenwerking met het jeugd- en gezinsteam


Het jeugd- en gezinsteam kan benaderd worden om mee te denken in casuïstiek op basis van consultatie en advies. Doorgaans heeft elke school een vast contactpersoon binnen het jeugd- en gezinsteam.

Soms is een kind al in beeld bij het jeugd- en gezinsteam en kan de betrokken medewerker uitgenodigd worden bij een ondersteuningsteam. Gezamenlijk wordt er meegedacht, een plan gemaakt en uitgevoerd.  
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact