Met hulp van het ondersteuningsteam

Als zowel de leerkracht als de intern begeleider en de ouders er niet uitkomen, wordt de hulp van het ondersteuningsteam (OT) ingeroepen. Naast de leerkracht, ouders en ib'er, kan zo'n team bestaan uit de directeur van de school, onderwijsspecialist en een jeugd- en gezinswerker. Het ondersteuningsteam overlegt wat het kind nodig heeft, en legt dit vast in een arrangement.
 
Er zijn drie soorten arrangementen:
- hulp die een school zelf kan bieden
- hulp die een school kan bieden met expertise van buiten
- verwijzing naar een speciale onderwijsvoorziening
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact