Wat betekent dit voor scholen?

Eigen budget

Elke basisschool krijgt een eigen ondersteuningsbudget en de beschikking over expertise waarmee de ondersteuning die kinderen nodig hebben kan worden georganiseerd. De school en haar bestuur leggen hierover na ieder schooljaar verantwoording af aan het samenwerkingsverband. De school kan de ondersteuning binnen de school zelf organiseren, in samenwerking met andere scholen als dat nodig is. De route naar goed onderwijs voor elk kind wordt hierdoor sneller, effectiever en dus minder bureaucratisch dan het oude landelijke systeem.
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact