Print

Ontwikkelingsperspectief

Een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld als resultaten achterblijven ondanks de ondersteuning op de basisschool, al dan niet met hulp van buiten. Voor deze leerlingen is een perspectief voor langere termijn nodig om de onderwijsbehoeften goed te kunnen bepalen. Een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld voor:
- aanvullende ondersteuning in de klas of op school - in overleg met de ib'er
- schoolnabije ondersteuning - in overleg met ondersteuningsteam
- verwijzing en plaatsing speciaal (basis)onderwijs
- plaatsing van leerlingen op een andere leerlijn -  de eis van de inspectie
- leerlingen waarvan de uitstroom op niveau groep 8 niet haalbaar lijkt of die doelen ondanks de ondersteuning herhaaldelijk niet behalen
- leerlingen van ouders die hun vraag goed beargumenteren