Print

De route

1)Het begint bij de leerkracht. Hij of zij signaleert dat de ontwikkeling van een kind stagneert. Samen met u als ouders gaat de leerkracht vervolgens op zoek gaat naar de juiste aanpak voor uw kind.
 
Groeidocument
In een groeidocument legt de leerkracht vervolgens onderwerpen als oorzaken, aanpak en doelen vast. Dit document wordt gesloten zodra alle doelen behaald zijn en extra ondersteuning niet meer nodig is, en deze gegevens dus niet meer relevant zijn.
 
2) Met hulp van de IB'er
Als een leerkracht de leerling zelf niet verder kan helpen, roept hij de hulp in van de intern begeleider van de school. De IB'er maakt een gedegen analyse van de situatie en geeft vervolgens advies over een mogelijke aanpak. Ook hierbij is het informeren en betrekken van u als ouders van groot belang. De IB'er voert vervolgens de regie over het afgesproken traject.
 
3) Met hulp van het ondersteuningsteam
Als zowel de leerkracht als de intern begeleider en de ouders er niet uitkomen, wordt de hulp van het ondersteuningsteam ingeroepen. Naast de leerkracht, ouders en ib'er, kan zo'n team bestaan uit de directeur van de school, onderwijsspecialist en een jeugd- en gezinswerker. Het ondersteuningsteam overlegt wat het kind nodig heeft, en legt dit vast in een arrangement. Er zijn drie soorten arrangementen:
- hulp die een school zelf kan bieden
- hulp die een school kan bieden met expertise van buiten
- verwijzing naar een speciale onderwijsvoorziening