Print

Speciale onderwijsvoorziening

Als een school uw kind geen passend onderwijs kan bieden, kan het zijn dat een andere school beter geschikt is. Dat kan een andere reguliere basisschool zijn, of een school voor speciaal (basis)onderwijs. In de regio Duin- en Bollenstreek zijn drie scholen voor speciaal basis onderwijs (SBO) en twee scholen voor speciaal onderwijs (SO). Hier zijn de groepen kleiner en wordt er nog meer op maat lesgegeven. Bovendien is er een scala aan extra begeleiding beschikbaar, van remedial teaching en logopedie tot een orthopedagoog en speltherapie.

Niet alle SO-voorzieningen liggen in het gebied van het samenwerkingsverband. Een deel van de leerlingen ontvangt passend speciaal onderwijs in het naastgelegen samenwerkingsverband Leiden e.o. Daar zijn een aantal specifieke voorzieningen gevestigd, die een grotere regio (Holland-Rijnland) bedienen.