Print
37 April 2019 Nieuwsbrief 37, april 2019
Nieuwsbrief april 2019
 
Collega's
Hierbij de tweede nieuwsbrief van dit kalenderjaar. In deze nieuwsbrief van begin april aandacht voor: Directiewisseling
M.i.v. begin februari is Dick Rasenberg in zijn functie als directeur van het samenwerkingsverband door het bestuur ontheven van zijn taken. In toenemende mate bleek het directeurschap onverenigbaar met de inhoudelijke adviseursrol bij de totstandkoming van regionaal beleid, aldus het bestuur van het samenwerkingsverband.
Voorlopig wordt de directie waargenomen door Jack Duivenvoorden en Dick Hattenberg. Beide hebben een taakverdeling gemaakt op basis van het huidige managementstatuut. Het bestuur gaat zich de komende maanden beraden over de toekomst van het samenwerkingsverband.
 

Studiedag van 17 april 2019
Staat passend onderwijs is het thema van onze studie-ochtend op 17 april a.s. die wordt afgesloten met een netwerklunch. Nieuwsgierig en nog niet ingeschreven? Dan kan nog via het inschrijfformulier.
 

Terugblik op de intervisiebijeenkomst
Dit keer bevatte de intervisiebijeenkomst veel informatie. Vier onderwerpen zijn de revue gepasseerd.  Hierbij per onderwerp de informatie die is gegeven en daarbij de achterliggende informatie.

    Auris
In de presentatie van Auris is aandacht besteed aan de aanmelding, de arrangementen en de ambulante dienstverlening voor die leerlingen die een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben op het terrein van gehoor, spraak en taal.  link filmpje gehoor spraak en taal.
Op de website van Auris (http://www.auris.nl/) is meer informatie te vinden. Ben je op zoek naar specifiek foldermateriaal ga dan naar https://aurisinfo.nl/downloads.
Een Auris-school binnen onze regio staat in Leiden, zie www.deweerklank.nl
 
    Meldcode door Veilig Thuis
Kort is de werkwijze van Veilig Thuis toegelicht. Daarnaast is uitgebreid stilgestaan bij de nieuwe meldcode. De presentatie van Veilig Thuis is bijgevoegd.
Er is ook een app Meldcode kindermishandeling. Deze is gratis te downloaden.
  
    Onderwijs aan zieke leerlingen
Vanuit Onderwijs Advies is aandacht gevraagd voor onderwijs aan zieke leerlingen. In hun presentatie is ingegaan op:
 • Belang van het onderwijs voor een zieke leerling;
 • Aanpak en aanpassingen;
 • Taken consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL)
 • Gebruik van de mobiele hoek
 • Route en contactgegevens consulenten. Voor meer informatie kun je terecht op http://www.onderwijsadvies.nl/ (zoek: OZL) en http://www.ziezon.nl/  (zoek: consulenten)
  De Contactpersonen voor de regio Duin & Bollenstreek zijn:
  
Aanvullingen op de route onderwijsarrangementen
Op de website van het samenwerkingsverband vind je ook de Prezi waarin de gehele presentatie over de route en de nieuwe aanpassingen is te vinden. Jullie aandacht wordt gevraagd voor de wijzigingen ten aanzien van de tweede deskundigen en de mogelijk om als school gebruik te maken van de symbioseregeling. Deze zijn verwerkt in de Prezi. Mocht je desondanks nog vragen hebben dan kun je terecht bij de onderwijsspecialisten
 

Integraal arrangeren
De vervolgbijeenkomsten  rond integraal arrangeren worden op het verzoek van zowel IB als JGT per gemeenten  (of delen daarvan) georganiseerd om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de lokale situatie. Alle bijeenkomsten vinden plaats in het CJG van het betreffende dorp. De data van deze bijeenkomsten zijn:
 • 2 april 13:00-15:00 uur Hillegom
 • 9 april 12:30-14:30 uur Noordwijk
 • 11 april 9:30-11:30 uur Lisse
 • 14 mei 15:00-17:00 uur Sassenheim
 • 20 mei 15:30-17:00 uur Voorhout
 • 6 juni 8:45-10:45 uur Noordwijkerhout
 • Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg  is nog niet bekend.
 • Iedere IB'er  en JGT-er heeft een uitnodiging voor de lokale bijeenkomst ontvangen. Zo niet neem dan even contact op met g.walda@swv-db.nl
  
Inzet van de onderwijsondersteuners
Vanuit de AED en Aloysius worden onze onderwijsondersteuners ingezet. Deze verlenen op jullie verzoek de gevraagde ondersteuning. Op dit moment kan het maken van een afspraak voor ondersteuning vanuit de Aloysius wat meer tijd vergen. De onderwijsondersteuners van de AED hebben wat meer mogelijkheden, dus schroom niet ook hen te benaderen.
 

Nieuwsbrief EED
Bijgaand ook de nieuwsbrief Ernstige, Enkelvoudige Dyslexiezorg in de regio Holland Rijnland. Aandacht voor een drietal vernieuwende documenten: Leidraad, Handreiking en Leerlingdossier. Daarnaast worden ook enkele nieuwe ontwikkelingen aangestipt.