Print

Zorgplicht

Voorheen moesten ouders van kinderen die aanvullende ondersteuning nodig hebben, zelf op zoek naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 hebben schoolbesturen een zorgplicht. Dit betekent dat zij elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Dat kan op de school van aanmelding zelf zijn, maar ook op een andere school in het reguliere of speciaal (basis)onderwijs.

Via dit stroomschema en deze notitie vindt u de verdere uitwerking van de zorgplicht.