Print

Wat betekent dit voor ouders?

Elke school heeft zorgplicht. Dat betekent dat de school voor elk kind zelf een passende plek moet vinden. Dat kan op de eigen school zijn, maar ook op een andere basisschool of een school voor speciaal (basis)onderwijs.
 
Ouders hoeven hierdoor geen ingewikkelde indicatieprocedures meer te doorlopen en er bestaan geen rugzakjes meer. De ondersteuning die een kind nodig heeft, wordt rechtstreeks door de school georganiseerd en betaald. 
 
Uw betrokkenheid doet ertoe!
In het organiseren van passend onderwijs krijgen ouders een belangrijke rol. U kent uw kind immers het beste. Van begin tot eind wordt u betrokken bij het proces om indien nodig extra ondersteuning voor uw kind te regelen.