Print

Wat als u het niet eens bent?

De school van uw kind zoekt samen met u oplossingen die uw kind verder kunnen brengen. Als u niet tevreden bent met de gekozen aanpak of oplossing en u komt er met de school niet uit, dan biedt het samenwerkingsverband u een second opinion of mediation om tot een oplossing te komen.
 
Second opinion
Met een second opinion krijgen ouders een extra onafhankelijk oordeel van deskundigen over de ondersteuning van hun kind. Een second opinion is gratis voor ouders. Indien aanvullend onderzoek door derden nodig is, wordt dit betaald door de school.
 
Mediation
Als ouders het besluit ook na een second opinion niet accepteren, kan mediation helpen om de communicatie tussen ouders, school en samenwerkingsverband te verbeteren. Met behulp van een onafhankelijke neutrale derde, de 'mediator', gaan partijen op zoek gaan naar een oplossing. Een mediator doet geen uitspraak over het geschil, maar spant zich in om de belangen van alle betrokkenen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen.
 
Arbitrage
Als u het niet eens bent met de beslissing om een toelaatbaarheidsverklaring af te geven, kunt u hiertegen bezwaar indienen. Een bezwaaradviescommissie zal dan uitspraak doen. Ook kunt u een beroep doen op de klachtenregelingen van de afzonderlijke besturen.