Print

Voorschoolse voorziening - basisonderwijs

De start op de basisschool is voor elk kind een grote belevenis. Voor kinderen die in de voorschoolse periode al veel ondersteuning nodig hebben, is een goede overdracht en continuering ervan belangrijk om de overstap goed te laten verlopen. Deze doorgaande lijn is niet vanzelfsprekend. Het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek maakt afspraken met alle voorschoolse voorzieningen voor een goede overdracht van leerlingen naar de basisschool.