Print

Vliegende brigade

Ondersteuning van kinderen die korter dan twee jaar in Nederland zijn
Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft  een budget beschikbaar gesteld om kinderen die niet voor de taalklas in aanmerking komen en korter dan twee jaar in Nederland zijn, indien nodig,  te ondersteunen.
De praktijk leert, dat deze leerlingen niet altijd voldoende zijn toegerust om goed aan het onderwijs te kunnen deelnemen. Dit betreft met name leerlingen die instromen in de bovenbouw en moeten doorstromen naar het voortgezet onderwijs.
Leerkrachten van de Verrekijker gaan deze ondersteuning verzorgen.

Meer informatie over nieuwkomers vindt u hier.