VO

ISK staat voor Internationale Schakelklas. Vanaf april 2016 is er fasegewijs gestart met onderwijs aan leerlingen uit de regio Duin- en Bollenstreek die behoren tot de doelgroep van de ISK.
Uitgebreide informatie over de ISK, als ook over de wijze van aanmelden, vindt u op de website van het samenwerkingsverband VO Duin- en Bollenstreek.