Print

Subsidie begaafden leerlingen in de het basisonderwijs

Aanvraag subsidie t.b.v. begaafde leerlingen in het primair onderwijs

Tijdens de informatiebijeenkomst op 16 oktober jl. zijn de scholen geďnformeerd over de te nemen stappen in het kader van begaafde leerlingen in het PO. De powerpoint van deze bijeenkomst is hier bijgevoegd.

De subsidieaanvraag die door het SWV Duin & Bollenstreek is gedaan, is inmiddels toegekend. Dit betekent dat de gezamenlijke scholen in de gemeente of delen van gemeente aan de slag kunnen om hun aanvraag uit te werken en in te dienen bij het SWV.
Als SWV hebben wij per gemeente of deel van de gemeente een format ontwikkeld waarin zoveel mogelijk gegevens die bij ons bekend zijn, zijn ingevuld. De formats zijn hieronder te downloaden.    
Belangrijkste criterium om in aanmerking te komen is het gezamenlijk realiseren van boven bestuurlijke ondersteuning aan begaafde leerlingen die uitstijgt boven niveau 1.
Uiterlijk 17 januari 2020 dient het ingevulde format met eventuele bijlagen per email (info@swv-db.nl) bij het samenwerkingsverband binnen te zijn. Voor 1 februari 2020 is bekend of de aanvraag wordt toegekend dan wel wordt afgewezen.