Print

Spiegelgesprekken

Van januari t/m april 2016 zijn met 62 van de 64 scholen binnen het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek spiegelgesprekken gevoerd. Deze gesprekken zijn gevoerd door de twee routebegeleiders van het samenwerkingsverband.

De volgende punten werden besproken:

Basisondersteuning:
  • Hoe geeft de school vorm aan de zorgplicht en de basisondersteuning?
  • Wat gaat goed en wat kan beter?
  • Wat is hierin de rol van de school en wat is de rol van het samenwerkingsverband?
  • Hoe krijgt de samenwerking met het JGT/CJG hierin vorm?

Extra ondersteuning:
  • Hoe ervaart de school de route naar de speciale (basis)scholen?
  • Wat gaat goed en wat kan beter?
  • Wat is hierin de rol van de school en wat is de rol van het samenwerkingsverband?

De uitkomsten van de spiegelgesprekken zijn samengevat in een rapportage.