Print

Extra ondersteuning

Als een school een kind geen passend onderwijs kan bieden, kan het zijn dat een andere school beter geschikt is. Dat kan een andere reguliere basisschool zijn, of een school voor speciaal (basis)onderwijs. In de regio Duin- en Bollenstreek zijn drie scholen voor speciaal basisonderwijs en twee scholen voor speciaal onderwijs. Niet alle so-voorzieningen liggen in het gebied van het samenwerkingsverband. Een deel van de leerlingen ontvangt passend speciaal onderwijs in het naastgelegen samenwerkingsverband Leiden e.o. Daar is een aantal specifieke voorzieningen gevestigd dat een grotere regio (Holland-Rijnland) bedient.

Een overzicht van de ondersteuningsvoorzieningen van het samenwerkingsverband vindt u hier.