Print

Aanvullende ondersteuning

De scholen van het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek werken binnen (delen van) gemeenten met elkaar samen.  De school werkt ten aanzien van de ondersteuning van leerling, ouders en leerkracht structureel samen met specialisten van het samenwerkingsverband; de routebegeleiders en de onderwijsspecialisten.Het samenwerkingsverband vindt het belangrijk, dat scholen direct na de signalering gebruik kunnen maken van 'maximale' expertise, die beschikbaar is om invulling te geven aan de afspraak over basisondersteuning.

Daarnaast werkt de school samen met externe partners: de onderwijsondersteuners en de professionals van de jeugd- en gezinsteams.  Onderwijsondersteuners zijn de voormalige ambulant begeleiders en preventief ambulant begeleiders met specifieke kennis en vaardigheden op diverse gebieden.

Verder is er een taakprofiel ontwikkeld voor de onderwijsondersteuners en een notitie over de inzet van de onderwijsondersteuners.
Meer informatie over de jeugd- en gezinsteams vindt u hier.