Print

Handreiking schoolverzuim en voorkomen van thuiszitten

De gemeenten in de regio Holland Rijnland en de samenwerkingsverbanden PO en VO van Leiden, Duin- en Bollenstreek en Rijnstreek hebben een gemeenschappelijke paragraaf opgesteld.
Hierin delen zij hun visie delen m.b.t. schoolverzuim, thuiszitten en voortijdig schoolverlaten en geven zij aan dat zij op onderdelen gemeenschappelijk optrekken en een meer integrale aanpak voorstaan. De gemeenschappelijke paragraaf is ook leidend voor de afspraken en samenwerking met leerplicht.

De gemaakte afspraken zijn terug te vinden in onderstaande documenten:
-    Handreiking schoolverzuim en voorkomen van thuiszitten.
-    Plaatsings- en verzuimprotocol.
-    Verzuimkaart Zuid-Holland-noord (leidraad voor wettelijk en signaalverzuim).