Print

Overdracht PO-VO

Scholen hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid om passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen in de regio. Dat vraagt om goede afspraken rond het aannemen en plaatsen van leerlingen, het organiseren van extra ondersteuning en het overleg met ouders.

Via de samenwerkingsverbanden PO en V(S)O Duin- en Bollenstreek hebben de scholen voor primair en voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Duin- en Bollenstreek afspraken gemaakt over de overstap van leerlingen van het primair onderwijs naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. We hopen op die manier een goede overstap PO-V(S)O te realiseren, in het belang van een succesvolle schoolcarriere van elke leerling.

De overdrachtsprocedure en uitgebreide informatie is te vinden op de site van het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek, onder het kopje POVO.
Informatie die daar te vinden is:


Om de overgang van PO naar VO zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn ook dit schooljaar een aantal activiteiten gepland. Deze activiteiten zijn met name voor de (nieuwe) leerkrachten van groep 8, maar ook directeuren en intern begeleiders zijn welkom.
De PO-VO-activiteiten zijn te vinden in deze reader, op blz. 6.