Print

Met hulp van de IB'er

Als een leerkracht de leerling zelf niet verder kan helpen, gaat hij in gesprek met de intern begeleider van de school. De IB'er maakt een gedegen analyse van de situatie en geeft vervolgens advies over een mogelijke aanpak. Ook hierbij is het informeren en betrekken van ouders van groot belang. De IB'er voert vervolgens de regie over het afgesproken traject.