Print

Leerlingen met dyslexie

In de Duin- en Bollenstreek hebben de samenwerkingsverbanden PO en VO inmiddels veel expertise over dyslexie. Er is veel geïnvesteerd in professionalisering van leerkrachten en intern begeleiders, als ook op het gebied van beleid en afspraken met onafhankelijke kwalitatief goede onderzoeksinstellingen. Iedere school werkt volgens het landelijk protocol dyslexie. Uit de schoolondersteuningsprofielen blijkt 100% dekking op het gebied van onderwijsaanbod van dyslectische leerlingen. De ondersteuning van dyslectische leerlingen maakt onderdeel uit van de basisondersteuning van een school.
 
Met ingang van 1 januari 2015 wordt de diagnose en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED-zorg) bekostigd door de gemeenten. In samenwerking met de gemeenten en betrokken samenwerkingsverbanden binnen de regio Holland Rijnland is een werkwijze vastgesteld. Deze werkwijze staat beschreven in het document "Signalering, diagnostiek en behandeling van EED in de regio Holland Rijnland".