Print

Groeidocument

Vanaf 12 januari 2015 is de webbased versie van het groeidocument beschikbaar. Scholen hebben informatie ontvangen over hoe hiermee te werken.
Vanaf 12 januari 2015 kunnen scholen de webbased versie van het groeidocument gebruiken voor aan te maken groeidocumenten.

Instructiefilmpjes
Er zijn twee instructiefilmpjes gemaakt over het werken met het groeidocument:
-    Instructiefilmpje voor beheerders (IB-ers)
-    Instructiefilmpje voor gebruikers (ouders, leerkrachten, externen)
Door op de link te klikken, opent u het betreffende filmpje.

Documenten die samenhangen met het groeidocument:
-    Toestemmingsverklaring ouders
-    Aanvraagformulier TLV SO en SBO
-    Werken met het digitale groeidocument
-    Handreiking TLV
-    Handleiding online groeidocument