Print

Educatief partnerschap

Educatief partnerschap gaat verder dan betrokkenheid alleen. Het gaat uit van een gezamenlijke inspanning, waarbij school en ouders hetzelfde doel nastreven: de optimale ontwikkeling van het kind. Ze zijn gelijkwaardig, maar hebben een eigen verantwoordelijkheid. Ouders zijn eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen en de school voor het onderwijs.
 
Als uw kind ondersteuning nodig heeft, nodigt de school u uit om actief mee te praten. U maakt dan deel uit van het ondersteuningsteam dat op zoek gaat naar wat uw kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Uw inbreng in dit team is van grote waarde!