Print

Dekkend netwerk

De scholen in het samenwerkingsverband zijn samen verantwoordelijk voor een passend onderwijsaanbod aan alle leerlingen in de regio. Dat vraagt om een goed netwerk van lesplaatsen en voorzieningen, van alle schoolsoorten, onderwijsniveaus en gespecialiseerde ondersteuning. Omdat in de regio Duin- en Bollenstreek niet alle voorzieningen voor handen te zijn, werkt het samenwerkingsverband op het niveau van Holland Rijnland samen met de samenwerkingsverbanden PPO Leiden e,o. en het samenwerkingsverband Rijnstreek. De drie verbanden "delen" een aantal specifieke voorzieningen. Daarnaast werken de drie verbanden samen bij het  innoveren van het dekkend netwerk.