Print

Deadlines inleveren aanvragen TLV

Aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de TLC op mailadres tlc@swv-db.nl.

Voor het schooljaar 2018/2019 zijn de uiterste inleverdata als volgt:
 • 30 augustus 2018
 • 20 september 2018
 • 11 oktober 2018
 • 8 november 2018
 • 29 november 2018
 • 13 december 2018
 • 24 januari 2019
 • 14 februari 2019
 • 14 maart 2019
 • 11 april 2019
 • 9 mei 2019
 • 30 mei 2019
 • 13 juni 2019
 • 27 juni 2019
 • 11 juli 2019