Print

2e deskundige - route

De route ziet er als volgt uit:
 
  • De 1e deskundige geeft het 1e deskundigenadvies
  • IB vraagt in overleg met de eerste deskundige de tweede deskundige
  • Uitgangspunt zijn de stimulerende en belemmerende factoren, deze bepalen aan wie het 2edeskundigenadvies wordt gevraagd:
    • Bij zorgen over gedrag en thuissituatie: betrokken JGT-er.
    • Bij fysieke problematiek: 2e deskundigenadvies gaat worden gevraagd aan iemand met medische expertise
    • Bij specifieke onderwijsproblemen van het kind: een gekwalificeerde deskundige, deze adviseert vanuit de specifieke problematiek van het kind over wat het kind nodig heeft.

Voor een gekwalificeerde tweede deskundige kan contact worden opgenomen met de AED.
Contactgegevens: Saskia Rijghard; s.rijghard@aed-leiden.nl